Storstädning & Hygienstäd

Storstädning utförs ofta som komplement till den regelmässiga städningen,men utförs också som enskild tjänst.

Från golv till tak
Storstädning kan omfatta en helhet från golv- till takstädning, där vi i princip rengör alla ytor. Men kan också vara specifikt anpassad till vissa förutbestämda ytor.

Branscher och lokaler
När, var och hur storstädning utförs skiftar från både branscher och lokaler. Kontor sker ofta på dagtid medans bearbetningslokaler måste tidplaneras mellan natt och dagskift. Självklart anpassar oss efter era rutiner och behov.

Hygienstädning med stora krav
Med hög kompetens utför våra medarbetare både enklare storstädningar eller väldigt krävande specialstädningar med krav på hygiensk kontroll och uppföljning i t.ex. livsmedelsindustrin.

Kvalitetssystem och uppföljning
Med vårt interna kvalitetssystem hanterar vi omfattande uppföljning från t. ex.stor nedsmutsningsgrad till efterföljande krav på hygienisk renhet. Därför kan du förlita dig på ServCent som en
säker samarbetspartner.

Offert

Vill du veta mer om Storstädning & Hygienstäd?

Mia Hagberg

info@servcent.se
0470-390 35