Personal

Våra kunder är vår viktigaste tillgång
De ger oss uppdragen så att vi kan fortleva och utvecklas som företag.

Vår personal är vår bästa tillgång
Vi är idag cirka 60 anställda med varierande arbetsuppgifter.

Våra medarbetare är kunniga och motiverade och är vårt trevliga ansikte utåt. Självklart är alla kommunicerbara i det svenska språket, skriftligt som muntligt.

Vi har och försöker bibehålla en anda av högt i tak, med korta och snabba beslutsvägar, vilket kanske kan förklara vår låga sjukfrånvaro på 1,7% 2006. Delvis kanske också att vi tillhandahåller träningskort på gym och till de som önskar.

Vi utbildar vår personal själva då vi har kompetensen och handledarutbildning från SRY (Servicebranschens Yrkesnämnd.)

Vi utbildar inom kemikalier, städmetoder, servicebeteende, kvalitet och miljö, samt golv och ytutbildning. Vi anlitar även externa utbildare gällande till exempel ergonomi och hälsobeteende.