Om ServCent

Affärsidé

ServCent AB är ett servicebolag med ett helhetskoncept för att hjälpa våra kunder med deras behov av service. Med kostnadseffektiva servicelösningar som behovsanpassas för ditt företag skapar vi en ren och fungerande innemiljö.

  • Varje kund ska vara ett referensobjekt – vi är rädda om våra referensobjekt.
  • Vi ska bibehålla och utveckla vårt renommé att vara ett seriöst och pålitligt företag med en god kvalitet på våra utföranden.

Historia

ServCent AB har anor från mitten av 1970-talet. Vi har växt organiskt, men även med hjälp av företagsförvärv.

Utvecklingen har stadigt och säkert gått framåt, och vi har goda möjligheter till framtida expansion. Idag samarbetar vi med drygt 130 fasta avtalskunder och en ansenlig mängd av återkommande periodiska kunder. År 2006 låg omsättningen på 17 miljoner kronor och antalet anställda var cirka 55 st.

Våra verksamhetsområden är Kronoberg (Växjö, Alvesta, Lessebo, Rottne), Halmstad, Jönköping, Malmö och Helsingborg. Kapacitet finns för ytterligare expansion, men vår ambition är att växa inom våra nuvarande verksamhetsområden. Vårt huvudkontor ligger i Växjö.