Kontorsstädning

Kontorsstädning är vår mest utförda tjänst, och är ofta av mycket olika karaktär. För oss är det därför viktigt att vi kan fastställa just ert behov.

Behovsbild och ekonomi

Det första vi gör innan ni blir kund hos oss, är att intervjua er och fastställa era krav och önskemål i kombination med vilka ekonomiska resurser ni vill satsa på er innemiljö.

Erfarenhet och styrka
Med uppdrag från småkontor till kontor med flera hundra anställda har vi samlat på oss stor erfarenhet av olika branscheroch behovsbilder.  Vi vet att olika bran- scher kräver olika personligheter och kompetens på våra medarbetare. Vi ser det som en styrka att kunna erbjuda rätt kompetens och personlighet vid utföran-
det av våra tjänster.

Högklassig städning
Vi utför allt från högklassig och mycket frekvent städning på t.ex. banker, till enklare städning av mindre kontor. Städning utförs allt från 1 dag/ vecka till 5 dagar/ vecka. I vissa fall städar vi upp till två gånger per dag.

Sekretess och ID-bricka
Vi har sekretessavtal med alla våra med-arbetare. Och vi bär alltid profilkläder för igenkänning och använder även ID-brickadär kunden kräver det.

Multiservice
Till den vanliga kontorsstädningen har vi ett flertal kompletterande tilläggstjänster som kan behovsanpassas och utföras tillen fast månadskostnad. Detta kallar vi multiservice.

 

Offert

Vill du veta mer om Kontorsstädning?

Mia Hagberg

info@servcent.se
0470- 390 35